Tuyển Công Tác Viên Bán Hàng

Tuyển Công Tác Viên Bán Hàng
Nhằm phát triển hình ảnh công ty tới mọi vùng miền của tổ quốc, Công ty Galaxy Hùng Vương muốn tuyển dụng và hợp tác với tất cả các bạn muốn tham gia vào mạng lưới cộng tác viên của công ty trên toàn quốc, mức thu nhập hấp dẫn, môi trường năm động để mọi người phát triển năng lực bản thân!